Välj en sida
Reflektion: Days Gone

Reflektion: Days Gone

Efter att ha tagit del av ett flertal recensioner var jag så pass tveksam till Days Gone att jag valde att vänta med att köpa det. Nu var det dags att slå till. Men hur bra är det egentligen? Redan i inledningen sätts tonen. Days Gone är ett mörkt spel. Men tonen...